• Telefon: +90 530 882 34 63
  • E-posta: info@ionicmimarlik.com

Neler Yapıyoruz ?

Mimari Tasarım

Mimari tasarım, günlük hayatta karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hatta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması durumudur.

Mimari tasarım yeri geldiğinde bir mobilya veya bir yapı projesi tasarlamak olurken yeri geldiğinde sokakta kaldırımlarda yer alan bitkilerin ağaçların düzenini, yapısını, şeklini tasarlamak olabilir.

3D Projelendirme

3D görselleştirme, konuyu teknik olarak ele aldığımız zaman 2 boyutta çizilen proje/projelerin sanal ortama 3 boyutlu olarak şekillendirilerek oluşturulan çıktıya denir.

3D mimari görselleştirme pek çok açıdan avantaj sunar. Tasarlanan yapının tamamlandığında nasıl görüneceği konusunda net fikirler sunabilecek en faydalı yollardan biridir. Böylece daha proje aşamasında değerlendirilen tasarımın başarısı, proje başlamadan gözlemlenebilmektedir.

Proje Uygulama

İç mimari projeniz mükemmel olabilir! Ancak sadece kağıt üzerinde. Uygulamasını üstlendiğiniz projenizde, en iyi ustalarınız ile de çalışsanız, projeniz bambaşka sonlanabilir.

İç mimari proje uygulamasında denetim, tasarımcının tasarım, malzeme ve işçi seçimi, yenileme çalışmaları ve verilen projenin tamamlanmasına kadar tüm görevlerin uygulanmasını kontrol etmesi gereken bir süreçtir.

Danışmanlık Hizmeti

ION İç Mimarlık ekibi iç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, donanım konusunda güncel bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere gereken eğitim ve deneyime sahiptir.

Bakış açısı olarak geniş bir perspektiften tüm ihtimalleri düşünebilme becerisi kazanılmış enerji ile çıkılan bu yolculuktaki süreci yöneterek sizlere en hizmeti sunmayı amaçlayan bir içmimarlık firmasıdır.

Süreç Nasıl İşliyor ?

  • Veri Toplama
  • Proje Tasarımı
  • Üretim
  • Uygulama

Mimari projenin ilk aşaması yapılacak yapının türüne göre ihtiyaç programının belirlenmesi, standartlara ve yönetmeliklere uygun verinin toplanmasıdır. Mimarın deneyimi ve bilgisi arttıkça bu aşama daha kısa sürelerde tamamlanır. İhtiyacın projenin başında net bir şekilde belirlenmesi bu veriye göre projeye başlanması proje süreci için kritik öneme sahiptir.

İç mekânın güzelliği, tasarımın uygunluğu ve bütünlüğüne dayanır. Müşterinin ihtiyaçları tasarımcının bakış açısıyla karşılandığında, bütün olur. Bunun gerçekleşmesi için hem müşteri hem de iç mimar arasında düzenli fikir alışverişi gereklidir. İç mimar, proje hakkında fikirler üretip, moodboard oluşturup müşteriye sunum hazırlar. Avan çizimler sağlandıktan sonra müşteri tarafından geri dönüşler alır. Tasarım aşamasında müşterinin ihtiyaçları ve hedefleri belirlenir. Mekân, mobilya ve ekipman gereksinimlerini kullanacak mekânın belirli işlevleri ile ilgili sorular değerlendirilir. Şematik tasarım aşamasında, mekân planlaması ve mobilya düzenleri geliştirilmiştir. Dolaşım düzenleri ve minimum açıklıklar dikkate alınır ve kat planına uygulanır. Müşteriden alınan geri dönüşler ile birlikte mekanı 3d görselleştirme yolları ile render alınır. Müşteri projesinin bittiğinde nasıl bir atmosferde olacağını hissedip, daha iyi bir analiz yapacaktır.

Tasarım, üretim ve uygulama sürecindeki bir diğer aşamadır. Üretim aşaması, mobilyaların tamamlanmasını ve kalitesini garanti eder. Tasarımın belirli detaylarına göre kesim ve ölçümün detayları önemlidir. İç mimar veya atölyeden bir temsilci üretime başlamadan önce projeler için ölçümü kontrol eder. ION İç Mimarlık, Ofis Tasarımı, Konut & Villa Tasarımı, Cafe & Restaurant Tasarımı, Mağaza Tasarımı, Otel Tasarımı, Klinik Tasarımı, Fuar Stand Tasarımı ve uygulamaları için üretim yapılmaktadır.

Üretim aşamasında veya tamamlandığında, proje ekibi şantiye alanında kuruluma başlamak için iş verende onay alır. Tüm üretim ve mobilya işleri, tasarımın tamamlanmasından kısa bir süre devam eder. Proje yöneticileri, iç mimarlar ve ekip bu süreçte beraber çalışırlar. Böylece, projenin zamanında teslim edilmesi sağlanır. Mekânın tüm faktörlerini, tasarım ve kurulum faktörlerini tek bir yönetim altında birleştirerek, müşterileri memnun etmeyi hedefler.